Goeroe OKC-sekte veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel #OKC_Spatz #okcproces

Robert Spatz, de geestelijke leider van de boeddhistische gemeenschap Ogyen Kunzang Chöling (OKC), is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 4 jaar celstraf met uitstel. Spatz werd onder meer schuldig bevonden aan seksueel misbruik, gijzelneming van kinderen en witwassen van gelden. De man bleef afwezig op zijn proces. Het openbaar ministerie had voor de sekteleider een gevangenisstraf van 9 tot 13 jaar gevorderd.

De vzw OKC werd eveneens schuldig bevonden aan een reeks tenlasteleggingen. In totaal sprak de rechtbank voor meer dan 4,5 miljoen euro aan inbeslagnemingen uit tegen OKC en Robert Spatz. De rechtbank kende schadeloosstellingen toe aan een dertigtal personen die zich burgerlijke partij hadden gesteld in dit proces.

Het betreft in hoofdzaak kinderen die vanaf de jaren 1980 tot in 2000 werden opgevoed, gescheiden van hun ouders en in erg slechte hygiënische omstandigheden in kloosters van OKC in Frankrijk en Portugal. De rechtbank kende aan deze betrokkenen een schadeloosstelling toe van 2.500 euro per jaar dat ze in de kloosters doorbrachten, zonder de compensatie te tellen die rekening houdt met het aantal jaren dat is verstreken sinds de feiten werden gepleegd.

Wie slachtoffer was van seksueel misbruik door Robert Spatz, kreeg 12.000 euro schadeloosstelling toegekend (ook gerekend zonder compensaties). De rechtbank oordeelde dat Olga D.S., de echtgenote, en de zoon van de hoofdbeklaagde verantwoordelijke functies vervulden binnen OKC en bevond hen schuldig aan sommige tenlasteleggingen. Zij genieten de strafopschorting wegens het overschrijden van de redelijke termijn. Vier andere oud-verantwoordelijken en drie vzw’s gelinkt aan OKC werden vrijgesproken.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Table des matières

Je partage cet article !

OKCinfo